مطالعه تطبیقی نقش باورهای کلامی در گزینش روایات فضائل اهل‌بیت(علیهم السلام) در صحیحین/ نصرالله سخاوتی/ عباسعلی سخاوتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

برخی از متون روایی که امروزه به عنوان مسانید اصلی حدیثی در جامعه اسلامی محسوب می­شوند تحت تاثیر باورهای کلامی مولفان آنها جمع آوری شده و به جامعه القا می­شوند. از جمله این متون روایی، صحیح مسلم و صحیح بخاری هستند. مقاله حاضر با بررسی تطبیقی این دو اثر روایی، در صدد ارائه قرائنی است که حاکی از تاثیر نگرش محمد بن اسماعیل نسبت به اهل بیت(علیهم السلام) در نگارش صحیح بخاری است. این مقایسه نشان می­دهد احادیث متواتره ای چون ثقلین و نیز احادیث ذیل آیه مباهله و تطهیر که مسلم در فضائل اهل بیت(علیهم السلام) نقل کرده و بخاری از آن چشم می­پوشد، انعکاس بینش وی در خصوص جایگاه اهل بیت(علیهم السلام) در صحیح بخاری است. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی به مقایسه‌ داده‌ها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها